Annet van de Waarsenburg, moeder Joris Clermonts

Met grote tevredenheid en veel plezier tennist onze zoon al 3 jaar bij de Tennis Academy Henk van Hulst. Na te zijn begonnen in de jongste groep op vrijdag (naast de trainingen op de eigen vereniging) zijn de trainingen in 3 jaar uitgebreid naar een volledig weekprogramma in Valkenswaard. Per individu wordt bekeken wat het beste past bij het kind en zijn/haar tennisniveau. De variatie in trainers en groepsgrootte (individueel, tweetal, viertal en grote groep) maakt het trainingsprogramma erg afwisselend. De trainers (Willem Jan, Margot en Rik) hebben ieder hun eigen invalshoek, maar ook veel onderlinge afstemming en afstemming met de KNLTB-trainers, zodat de lijn voor ieder kind duidelijk is. Onderdeel van het totale programma zijn ook de wekelijkse fysieke trainingen van de hele enthousiaste Kevin en Noor met aandacht voor conditie, balans en voetenwerk. In alle trainingen staan hard werken, inzet en discipline voorop, maar er is ook altijd ruimte voor een lolletje en ontspanning tussendoor. Het onderlinge contact tussen de kinderen, die elkaar veel zien, en tijdens toernooien ook wel eens elkaars tegenstanders zijn, is heel erg goed.  Dat wordt door de trainers ook gestimuleerd. In de vakanties zijn er ook altijd trainingsdagen met een afwisselende invulling, die met plezier worden bezocht. Daarmee wordt in een hele individuele sport toch een fijn team/groepsgevoel gecreëerd.

Tijdens toernooien worden de kinderen door de trainers begeleidt en worden wedstrijden bekeken en geëvalueerd met de spelers. Als ouders worden we op de hoogte gehouden in individueel contact voor/of na trainingen (als dat een keer nodig is), tijdens de toernooien en met de jaarlijkse evaluatiegesprekken. En met de ouders hebben we onderling ook fijn contact, zodat we het gezellig hebben naast de baan en elkaar ook kunnen helpen als dat nodig is met bijvoorbeeld vervoer naar trainingen en toernooien.

Kortom een dikke pluim voor jullie allemaal!!

Annet van de Waarsenburg, moeder Joris Clermonts

Webdesign by ColorCity