Logo tennis academy Henk van Hulst
GO4SLAM

Visie

Met GO4SLAM realiseert Tennis Academy Henk van Hulst een structuur die erop gericht is toptennistalenten maximaal te ontwikkelen. GO4SLAM is een professionele organisatie die de daartoe benodigde specialistische begeleiding bundelt en aanbiedt. 

De door Tennis Academy Henk van Hulst geselecteerde tennissers krijgen individuele begeleiding:

  • op het gebied van techniek, tactiek en mentale weerbaarheid;
  • tijdens de trainingen, maar vooral tijdens toernooien in binnen- en buitenland;
  • bij het optimaliseren van hun conditie door uitgebalanceerde voeding en fysieke training;
  • op (para-)medisch gebied van in- en externe specialisten.  

Voor GO4SLAM is talentontwikkeling meer dan het ontwikkelen van tennistalent alleen. 

 

Succesfactoren GO4SLAM

 GO4SLAM kan bogen op een sterke basis:

  • een professioneel netwerk van topinstituten in Noord-Brabant;
  • oud-topspelers die bijdragen aan de ontwikkeling van de talenten;
  • 30 jaar ervaring: tennistalenten van Tennis Academy Henk van Hulst bereikten de mondiale top;
  • tennisverenigingen in de regio werken volgens de trainingsmethode Tennis Academy Henk van Hulst. Voor talentvolle jongeren vergemakkelijkt dat de overgang.