GO4SLAM

t/m 16: trainen voor omvang, belastbaarheid, hoog niveau

16+: trainen om te presteren

t/m 14: trainen voor omvang en belastbaarheid

t/m 12: leren trainen en tennissen

Opleidingsvisie en organisatie

Al sinds de oprichting van onze Tennis Academy vormt de ontwikkeling van technische vaardigheden een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Via veelvuldige herhaling, waarbij de bal centraal staat, “slijpen” we de moderne, gevraagde wedstrijdtechnieken bij onze tennissers in. Dit zorgt voor een stevig technisch fundament. Wij zijn daarbij dé beste als het gaat om efficiënt en effectief voetenwerk.

Ons specialisme is het opleiden vanuit groepstrainingen. Groepstrainingen ondersteunen onze kernwoorden discipline (structuur), energie (intensiteit) en hard werken. Groepstrainingen bevorderen ook de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de tennisser. Spelers maken spelers, dat is onze overtuiging. De groepstrainingen kunnen, daar waar nodig, worden gecombineerd met een individuele training.

Uitgangspunt is dat we onze tennissers minimaal 20 keer per jaar tijdens wedstrijden aan het werk zien. Het is ons doel dat tennissers op internationaal niveau op alle baansoorten en met hun persoonlijke speelstijl goed uit de voeten kunnen. We maken tennissers bewust van hun verantwoordelijkheden (beroepsernst), verwachtingen op de baan en hun individuele leercurve. Via een gestructureerd en persoonlijk groeipad wordt, rekening houdend met het karakter van de tennisser, het optimale speelplan ontwikkeld.

De organisatie is ingericht om onze visie te ondersteunen. We ontwikkelen technische en tactische vaardigheden en zorgen voor een goede fysieke gesteldheid, mentale weerbaarheid en persoonlijke groei van onze tennissers. Onze coaches zijn opgeleid om op alle genoemde onderdelen professioneel te begeleiden. Onze tennissers worden ook ondersteund door tal van andere specialisten zoals oud-tennisprofessional Sjeng Schalken, fysieke trainers, mentale coach, voedingsdeskundige, fysiotherapeuten, orthopedisch chirurg, huisarts en LOOT studiebegeleiders.

Door ons meerjarenprogramma dragen we bij aan een sterke (maatschappelijke) basis. Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Normen en waarden die niet alleen te maken hebben met de tennissport maar ook met het leven daarbuiten. De stem van de tennisser is voor ons belangrijk, alsook het meenemen van de ouders in dit proces. Door deze manier van werken stemmen we het verwachtingspatroon goed op elkaar af en richten we ons gezamenlijk op hetzelfde doel.

Visie

Webdesign by ColorCity